WasaGroup Funds

WasaGroup Funds Oy on kokonaan suomalainen osakeyhtiö, joka toimii WGF-kiinteistökehitysrahastojen hallinnointiyhtiönä. WasaGroup Funds Oy on Finanssivalvonnan rekisteröimä vaihtoehtorahaston hoitaja.

WasaGroup Funds Oy on kokonaan suomalainen osakeyhtiö, joka toimii WGF-kiinteistökehitysrahastojen hallinnointiyhtiönä. WasaGroup Funds Oy on Finanssivalvonnan rekisteröimä vaihtoehtorahaston hoitaja.

Rahastojen hallinnointiyhtiö WasaGroup Funds Oy:n koko osakekannan omistaa WasaGroup Oy. WasaGroup Oy:n omistavat Jani Peräsarka ja Ari Tyynismaa.

WasaGroup-konsernin yhtiöt vastaavat rahastojen sijoituskohteiden tuotannosta.

Vaihtoehtorahaston hoitaja

WasaGroup Funds Oy on Finanssivalvonnan rekisteröimä vaihtoehtorahaston hoitaja, jonka menettelytavat ja hallinnoimien rahastojen toiminta täyttävät AIFMD-direktiivin ja siihen perustuvan kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

WGF-kiinteistökehitysrahastot

WGF-kiinteistökehitysrahastot ovat kommandiittiyhtiömuotoisia listaamattomia kiinteistörahastoja.

WGF-rahastojen vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii WasaGroup Funds Oy. WGF-rahastojen sijoittajat ovat äänettömiä yhtiömiehiä, joiden vastuut ja riskit on rajattu heidän sijoittaman pääoman määrään.

WGF-rahastojen tuottoon ja omaisuuteen on oikeus äänettömillä yhtiömiehillä (sijoittajat) heidän sijoitustensa suhteessa. Hallinnointiyhtiö ja vastuunalainen yhtiömies eivät ole oikeutettuja rahastojen tuottoon tai omaisuuteen, vaan heille maksetaan hallinnointipalkkiota rahastojen hoitamisesta.

WasaGroup Funds Oy on saanut Finanssivalvonnalta rahastojen markkinointiin oikeuttavan ilmoituksen seuraavista rahastoista (AIFML 12 luku 1 §):

  • WasaGroup Fund I (WGF I)
  • WasaGroup Fund II (WGF II)
  • WasaGroup Fund III (WGF III)

WasaGroup Funds Oy on saanut Finanssivalvonnalta luvan markkinoida seuraavia rahastoja myös ei-ammattimaisille asiakkaille (AIFML 13 luku 2 ja 4 §):

  • WasaGroup Fund I (WGF I)
  • WasaGroup Fund II (WGF II)
  • WasaGroup Fund III (WGF III)