Sijoitusstrategia

WGF-rahastot tavoittelevat erittäin hyvää tuottoa, vahvaa kassavirtaa ja turvallisia sijoituskohteita.

WGF-rahastojen toimintaidea perustuu kiinteistökehitystoiminnan, suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistön hoidon sekä rahoituksen osaamisen yhdistämiseen.

Toimintamalli

WGF-kiinteistökehitysrahastojen sijoituskohteiden valinnan, valmistelun, suunnittelun ja toteutuksen sekä ylläpidon keskiössä on WasaGroup-konsernin tuotantoyhtiöiden osaamisen hyödyntäminen.

WGF-rahastojen kiinteistökehityskonseptin avulla rahasto voi toteuttaa kiinteistösijoituksia edullisesti tarjoten siten sijoittajille hyvää tuottoa suhteessa investointeihin vaadittavaan pääomaan.

Sijoituskohteet

WGF-rahastot rakennuttavat liikerakennuksia parhaille liikepaikoille.  WGF-rahastot sijoittavat pääosin uusiin rakennettaviin kiinteistöihin tai olemassa oleviin kohteisiin, joissa toteutetaan riittävän suuria muutos- tai laajennustöitä, jotka mahdollistavat lisäarvon synnyttämisen sijoittajille WGF-rahastojen toimintamallin kautta.

WGF-rahastot sijoittavat Suomessa pääosin uudisrakennuksiin, joiden tilat vuokrataan hyville vuokralaisille pitkillä vuokrasopimuksilla. WGF-rahastot panostavat sijoituskohteiden valintaan ja valmisteluun sijoituskohteen arvonsäilymisen varmistamiseksi sekä edullisen rakennusinvestoinnin takaamiseksi.

Tuotto

WGF-rahastojen tuotto muodostuu sijoituskohteiden vuokraustoiminnan tuloksesta, lainanlyhennysten muodostamasta omaisuuden lisäyksestä sekä kiinteistöjen arvonnoususta.

WGF-rahastot tulouttavat vuotuisen vuokraustoiminnan nettotuloksen vuosittain kokonaisuudessaan sijoittajille heidän sijoitustensa suhteessa.

WGF-rahastojen kiinteistöjen lainanlyhennykset kasvattavat sijoittajan rahasto-osuuden arvoa. Myös muu arvonnousu tuloutetaan kokonaisuudessaan sijoittajille sen realisoituessa kiinteistöjen myyntihetkellä.

Rahastojen elinkaari

WGF-rahastojen sijoitusstrategiaan kuuluu sijoituskohteina olevien kiinteistöjen omistaminen vähintään 2 vuotta, mikä vastaa rakennusliikkeen takuuaikaa. WGF-rahastot pyrkivät rakentamaan muutaman vuoden sisällä riittävän kokoisen ja hajautetun kiinteistösalkun, joka on tarkoitus omistaa noin 5-10 vuotta ennen kiinteistöjen tai kiinteistösalkun myyntiä.

WGF-rahastot tavoittelevat hyvää, hajautettua kiinteistösalkkua, jolla on hyvä historia ja valmiina vakaata kassavirtaa ennen salkun myyntiä.

Haluatko sopia henkilökohtaisen tapaamisen? Ota yhteyttä