Kiinteistökehityskonsepti

WGF-kiinteistökehityskonseptin ansiosta WGF-rahastot voivat tavoitella erittäin hyvää tuottoa kiinteistösijoituksilla.

WGF-kiinteistökehityskonsepti on ainutlaatuinen tapa yhdistää tehokasta tuotantoa kiinteistösijoittamiseen sijoittajien hyödyksi. WGF-kiinteistökehitysrahastot etsivät potentiaaliset sijoituskohteet, jalostavat niitä aktiivisesti rakentamisen kustannukset huomioiden heti ensi metreistä lähtien.

Edullisempi investointi = Parempi tuotto

Rakentamisen kustannusten ja rakennuksen elinkaaren huomioiminen jo suunnittelussa ja rakentamisessa aivan projektin alusta saakka mahdollistaa edulliset kiinteistöinvestoinnit, jotka tarjoavat sijoittajille hyvän tuoton suhteessa vaadittavaan pääomaan.

Sijoituskohteiden valinta ja valmistelu

WasaGroup-konsernin rakentamisen osaaminen ja kustannustietous on käytössä jo kaavoituksen ja tontinkäyttösuunnitelmien laatimisessa. Tällä tavalla päästään jo varhaisessa vaiheessa luomaan rakennustyömaata, joka mahdollistaa edullisen rakentamisen.

WGF-rahastot hyödyntävät sijoituskohteiden valinnassa oman osaamisen lisäksi myös asiantuntijoiden ja asiakkaiden sekä potentiaalisten vuokralaisten liikepaikkatutkimusta.

Maan hankinnassa WasaGroup-konserni avustaa WGF-rahastoja niin hinnoittelussa kuin sopimusneuvotteluissa ja hoitaa kaikki maan hankintaan ja kaavoitukseen liittyvät toimenpiteet.

WGF-rahastot markkinoivat aktiivisesti kohteitaan ja vastaavat itse vuokralaisten hankinnasta. Tapauskohtaisesti vuokralaisten hankinnassa voidaan käyttää myös yhteistyöverkostojen kumppaneita.

WGF-rahastot hyödyntävät sijoituskohteissa velkavipua ja turvaa korkoriskiä erilaisilla instrumenteilla. WGF-rahastojen sijoittajat pääsevät rahastosijoituksellaan osallistumaan WGF-rahastojen ja muiden sijoittajien rahoitusalan osaamisesta.

Rakennusinvestointien suunnittelu

WasaGroup-konserniin kuuluva suunnittelutoimisto WasaPlan hoitaa rakennusinvestointien lupa-asiat ja muut viranomaisasiat sekä pääsuunnittelun, arkkitehtisuunnittelun, rakennesuunnittelun ja talotekniikan suunnittelun. Suunnittelussa panostetaan laadukkaisiin ja toimiviin sekä helposti ja edullisesti muunneltaviin tiloihin, jotka ovat myös rakennusteknisesti edullisesti toteutettavissa. Tehokkaalla suunnittelulla sekä suunnittelun ja rakentamisen tiiviillä yhteistyöllä saavutetaan laadukas ja edullinen lopputulos, mikä tarkoittaa WGF-rahastojen sijoittajille parempaa tuottoa suhteessa sijoituskohteiden vaatimaan pääomaan.

WasaPlan Oy toimii kohteissa pääsuunnittelujana, joka valvoo suunnittelun laatua ja huolehtii erityissuunnitelmien yhteensopivuudesta. Pääsuunnittelija ohjaa tilaratkaisuja sekä toteutuspiirrustuksia ja työmaa-aikaisia muutoksia.

Arkkitehtisuunnittelun lisäksi WasaPlan toteuttaa kohteiden rakennesuunnittelun. Rakennesuunnittelussakin vaihtoehtojen vertailussa ja valinnassa rakennusliikkeen osaaminen on keskeisessä roolissa, jotta varmistetaan kokonaisuudessaan tehokas toteutus ja laadukas lopputulos.

Rakennusinvestoinnin kokonaisuudesta vastaa rakennusliike WasaCon, joka vastaa myös projektien suunnittelunohjauksesta. Tällä varmistetaan se, että suunnittelu on tehokasta ja suunnittelussa huomioidaan toteutuksen kustannukset.

Rakentaminen

Rakennusliike WasaCon toimii WGF-rahastojen sijoituskohteiden kiinteistöinvestointien urakoitsijana KVR-urakkamuodossa. KVR-urakassa WasaCon on rahastoon nähden ainoa sopimuskumppani, joten rahastolla on kiinteistöinvestoinneissa yksi taho, jolla on kokonaisvastuu koko projektista alusta loppuun saakka.

WGF-rahastot laativat kiinteä hintaisen KVR-urakkasopimuksen, jolloin kiinteistöinvestoinnin kustannus on tiedossa eikä WGF-rahastolle tule yllätyksiä.

KVR-urakkamuodolla WGF-rahasto pääsee myös osalliseksi WasaConin teknisestä osaamisesta.

Ylläpito

KVR-urakkamuodon käyttämisen ansiosta WGF-rahastojen sijoituskohteiden takuuasioista vastaa WasaCon myös mahdollisten aliurakoitsijoidensa osalta. Rakennusliike WasaConilla on WGF-rahastoissa kahden vuoden takuuaika, joka kattaa mahdolliset puutteet tai korjaukset.

WGF-rahastot järjestävät isännöinnin, ylläpidon ja kiinteistöhuollon itse tai sopimuskumppanien kautta. WGF-rahastojen matala organisaatio sekä sijoituskohteiden syvällinen tuntemus tekee myös ylläpidosta ja huollosta tehokasta ja edullista.

 

Haluatko sopia henkilökohtaisen tapaamisen? Ota yhteyttä