Sijoittaminen

Sijoitus WGF-kiinteistökehitysrahastoihin on rahastomuotoinen kiinteistösijoitus, jossa sijoittaja pääsee osalliseksi kustannustehokkaasta rakentamisesta.

WGF-kiinteistökehitysrahastot yhdistävät kiinteistösijoittamisen ja rahastosijoittamisen edut siten, että sijoittaja pääsee osalliseksi tehokkaan kiinteistökehitystoiminnan, suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistön hoidon sekä rahoituksen osaamisen yhdistämisen hyötyjä.
WGF-kiinteistökehitysrahastot tarjoavat mahdollisuudet sijoittaa Suomeen ja olla tarjoamassa toimitiloja työllistäville yrityksille sekä suomalaisille palveluille.

Kiinteistösijoittamisen edut

Kiinteistösijoitus on sijoitus kiinteään omaisuuteen. Kiinteistöt ovat perinteisesti tarjonneet hyvän inflaatiosuojan sijoittajalle.

Kiinteistösijoituksella ei ole suoraa riippuvuutta esimerkiksi osakemarkkinoiden muutoksiin. WGF-rahastosijoitus on aina sijoitus kiinteistöihin.

Kiinteistösijoituksilla on tyypillisesti tasainen ja hyvä tuotto.

WGF-rahasto-osuuksien likvidiys on rajoitettu, mutta rahasto-osuus on sijoituksena likvidimpi kuin suora kiinteistösijoitus.

Rahastosijoittamisen edut

Kiinteistösijoituksen tekeminen rahaston kautta mahdollistaa kiinteistösijoituksen tehokkaan hajautuksen useampiin kohteisiin, vuokralaisiin ja toimialoihin sekä maantieteellisille alueilla.

Rahastosijoitus mahdollistaa osallistumisen useampiin ja suurempiin kiinteistöinvestointeihin kuin suora kiinteistösijoitus.

Kiinteistörahastosijoituksessa sijoituskohteesta ja vuokraustoiminnasta vastaa kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset eikä sijoitus vaadi sijoittajalta resursseja.

WGF-kiinteistökehitysrahastojen edut

WGF-kiinteistökehitysrahasto yhdistää kiinteistösijoittamisen ja rahastosijoittamisen edut. Lisäksi sijoittaja pääsee osalliseksi WGF-kiinteistökehityskonseptin ansiosta saatavaa hyvää tuottoa.

WGF-kiinteistökehitysrahastot hyödyntävät WasaGroup-konsernin tuotantoyhtiöiden synergiaetuja hankkeiden valmistelussa, suunnittelussa ja rakentamisessa sekä vuokraamisessa ja ylläpidossa. Sijoittajat pääsevät osalliseksi kiinteistökehityskonseptin hyötyihin rahaston hyvän tuoton kautta.

 

Haluatko sopia henkilökohtaisen tapaamisen? Ota yhteyttä