Tuotto

WGF III -rahasto pyrkii tuottamaan sijoittajilleen korkeaa tuottoa, vakaata kassavirtaa sekä turvallisen sijoituskohteen.

WGF III -rahaston kokonaistuottotavoite on 16,5-17,5 % pa. sijoitetulle pääomalle.

Vuotuinen kokonaistuotto

Vuotuinen kokonaistuottotavoite on 16,5-17,5 % pa. sijoitetulle pääomalle.

Vuotuinen kokonaistuottotavoite koostuu vuotuisesta sijoittajille maksettavasta vuotuisesta tuotosta ja rahaston arvon muutoksesta.

Vuotuinen kokonaistuotto rahaston alusta on 19,3 %.

Vuotuinen sijoittajille maksettava tuotto

Vuotuisen sijoittajille tuloutettavan tuoton tuottotavoite on 6,5-7,5 % pa. sijoittajan sijoittamalle pääomalle.

Sijoittajille maksetut tuotot rahaston alusta ovat olleet 8,8 %.

 

Tuottotavoitteissa on huomioitu kaikki rahaston hallinnointipalkkiot. 

Tuottohistoria

Rahaston vuotuinen tuotto:

Rahaston vuotuinen tuotto suhteessa sijoitettuun pääomaan.

2015: 2016: 2017: 2018: 2019: Alusta (Q2/2020):
Sijoittajille maksettu tuotto*: + 0,0 % + 4,7 % + 6,6 % + 14,1 % + 8,9 % + 8,8 %
Vuotuinen kokonaistuotto**: + 2,5 % + 20,9 % + 16,9 % + 27,1 % + 13,9 % + 19,3 %

* Sijoittajille maksettu tuotto suhteessa kohdejakson keskimääräiseen pääomaan.
** Vuotuinen kokonaistuotto on maksettujen tuottojen ja arvonmuutoksen yhteissumma suhteessa kohdejakson keskimääräiseen pääomaan.

Vuotuista tuottoprosenttia pienentää vuoden aikana rakennusaikaisiin hankkeisiin sitounut pääoma (2015: 85 %). Ensimmäinen sijoituskohde valmistui aivan loppuvuodesta 2015.

Rahaston arvonmuutos:

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
GAV * 6,7 MEUR 18,2 MEUR 33,0 MEUR 15,3 MEUR 42,0 MEUR
NAV ** 1,17 MEUR 7,2 MEUR 12,6 MEUR 7,9 MEUR 18,7 MEUR
Sijoitukset 1,15 MEUR 6,7 MEUR 11,4 MEUR 5,2 MEUR 15,6 MEUR
Arvonmuutos *** 0,02 MEUR 0,5 MEUR 1,2 MEUR 2,7 MEUR 3,0 MEUR
Muutos-% *** 1,7 % 7,2 % 10,7 % 51,1 % 19,5 %

* Rahaston kokonaisvarat (GAV, Gross Asset Value) tarkoittaa rahaston käypiin arvoihin arvostettujen kiinteistösijoitusten sekä muiden varojen kokonaismäärää.
** Rahaston  nettovarat (NAV, Net Asset Value) tarkoittaa rahaston varoja, joista on vähennetty rahaston velat sekä sijoittajille maksettava vuotuinen tulos.
*** Arvonmuutos tarkoittaa rahaston nettoarvon muutosta ja muutos-% rahastosijoittajan osuuden arvonmuutosta verrattuna sijoituksen nimellisarvoon.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

(Päivitetty Q2/2020)