Tuotto

WGF III -rahasto pyrkii tuottamaan sijoittajilleen korkeaa tuottoa, vakaata kassavirtaa sekä turvallisen sijoituskohteen.

WGF III -rahaston kokonaistuottotavoite on 16,5-17,5 % pa. sijoitetulle pääomalle.

Vuotuinen kokonaistuotto

Vuotuinen kokonaistuottotavoite on 16,5-17,5 % pa. sijoitetulle pääomalle.

Vuotuinen kokonaistuottotavoite koostuu vuotuisesta sijoittajille maksettavasta vuotuisesta tuotosta ja rahaston arvon muutoksesta.

Vuotuinen kokonaistuotto rahaston alusta on 22,7 %.

Vuotuinen sijoittajille maksettava tuotto

Vuotuisen sijoittajille tuloutettavan tuoton tuottotavoite on 6,5-7,5 % pa. sijoittajan sijoittamalle pääomalle.

Sijoittajille maksetut tuotot rahaston alusta ovat olleet 10,2 %.

 

Tuottotavoitteissa on huomioitu kaikki rahaston hallinnointipalkkiot. 

Tuottohistoria

Rahaston vuotuinen tuotto:

Rahaston vuotuinen tuotto suhteessa sijoitettuun pääomaan.

2015: 2016: 2017: 2018: Alusta:
Sijoittajille maksettu tuotto*: + 0,0 % + 4,7 % + 6,7 % + 14,4 % + 10,2 %
Vuotuinen kokonaistuotto**: + 2,5 % + 21,0 % + 17,0 % + 27,7 % + 22,7 %

*Rahaston vuotuinen tuotto tarkoittaa rahaston vuotuista vuokraustoiminnan tulosta suhteessa keskimääräiseen rahaston pääomaan, joka jaetaan sijoittajille kokonaisuutenaan.
** Vuotuinen kokonaistuotto on kahden edellisen yhteissumma.

Vuotuista tuottoprosenttia pienentää vuoden aikana rakennusaikaisiin hankkeisiin sitounut pääoma (2015: 85 %). Ensimmäinen sijoituskohde valmistui aivan loppuvuodesta 2015.

Rahaston arvonmuutos:

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
GAV * 6,7 MEUR 18,2 MEUR 33,0 MEUR 15,3 MEUR
NAV ** 1,17 MEUR 7,2 MEUR 12,6 MEUR 7,9 MEUR
Sijoitukset 1,15 MEUR 6,7 MEUR 11,4 MEUR 5,2 MEUR
Arvonmuutos *** 0,02 MEUR 0,5 MEUR 1,2 MEUR 2,7 MEUR
Muutos-% *** 1,7 % 7,2 % 10,7 % 51,9 %

* Rahaston kokonaisvarat (GAV, Gross Asset Value) tarkoittaa rahaston käypiin arvoihin arvostettujen kiinteistösijoitusten sekä muiden varojen kokonaismäärää.
** Rahaston nettovarat (NAV, Net Asset Value) tarkoittaa rahaston varoja, joista on vähennetty rahaston velat.
*** Arvonmuutos tarkoittaa rahaston nettoarvon muutosta ja muutos-% rahastosijoittajan osuuden arvonmuutosta verrattuna sijoituksen nimellisarvoon.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.