Tuotto

WGF III -rahasto pyrkii tuottamaan sijoittajilleen korkeaa tuottoa, vakaata kassavirtaa sekä turvallisen sijoituskohteen.

WGF III -rahaston kokonaistuottotavoite ennen realisoitumatonta kiinteistöjen arvonnousua on 16-17,5 % pa. sijoitetulle pääomalle.

Vuotuinen kokonaistuotto

Vuotuinen kokonaistuottotavoite on 16-17,5 % pa. sijoitetulle pääomalle.

Vuotuinen kokonaistuottotavoite koostuu vuotuisesta sijoittajille maksettavasta vuotuisesta vuokraustoiminnan nettotuloksesta ja toteutuneista lainanlyhennyksistä. Kokonaistuottotavoitteeseen ei ole laskettu mukaan realisoitumattomia kiinteistöjen arvonnousuja.

Vuotuinen sijoittajille maksettava tuotto

Vuotuinen sijoittajille tuloutettavan tuoton tuottotavoite on 6-7,5 % pa. sijoittajan sijoittamalle pääomalle.

Vuotuinen tuotto muodostuu vuokraustoiminnan nettotuloksesta sijoituskohteiden lainanlyhennysten, rahoituskulujen ja rahaston hallinnointipalkkion jälkeen.

Arvonnousu

Vuotuinen sijoituskohteiden lainanlyhennysten muodostama rahaston omaisuuden kasvu on 10 % pa. sijoittajan sijoittamalle pääomalle. Omaisuuden kasvu realisoituu sijoittajalle vasta myyntihetkellä.

Lainanlyhennykset ovat lopullisesti rahoituslaitokselle maksettuja rahasto-osuuden arvoa kasvattavia eriä. Lainanlyhennysten lisäksi rahasto-osuuden arvo voi kasvaa kiinteistön arvonnousun ansiosta. Kyseistä arvonnousua ei kuitenkaan arvioida WGF-rahastojen kokonaistuottotavoitteessa, koska se realisoituu rahastolle vastaa myyntihetkellä.

Tuottotavoitteissa on huomioitu kaikki rahaston hallinnointipalkkiot.

Sijoituskohteiden rakennusaikana sijoituksille ei muodostu tuottoa.

Tuottohistoria

Salkun kiinteistöjen vuotuinen tuotto*:

Tavoite: 2016: Budjetti:
Vuotuinen tuotto: + 6,0-7,5 % + 8,6 % + 7,4 %
Vuotuinen arvonnousu: + 10,0 % + 15,4 % + 10,0 %
Vuotuinen kokonaistuotto: + 16,0-17,5 % + 24,0 % + 17,4 %

* Salkun kiinteistöjen tuotto on aiempien ja tilikauden aikana valmistuneiden sijoituskohteiden tuotto suhteessa keskimääräiseen pääomaan, josta on eliminoitu keskeneräisiin rakennushankkeisiin ja rakennusaikaan sitoutunut pääoma. Ensimmäinen sijoituskohde valmistui aivan loppuvuodesta 2015.

Rahaston vuotuinen tuotto:

2016:
Vuotuinen tuotto*: + 5,0 %
Vuotuinen arvonnousu**: + 15,0 %
Vuotuinen kokonaistuotto***: + 20,0 %

* Rahaston vuotuinen tuotto tarkoittaa rahaston vuotuista vuokraustoiminnan tulosta suhteessa keskimääräiseen rahaston pääomaan, joka jaetaan sijoittajille kokonaisuutenaan.
** Vuotuinen arvonnousu tarkoittaa ennen vuokraustoiminnan tulosta tehtyjen lainanlyhennysten määrää vastaavaa rahaston arvonnousua suhteessa keskimääräiseen rahaston pääomaan.
*** Vuotuinen kokonaistuotto on kahden edellisen yhteissumma.

Vuotuista tuottoprosenttia pienentää vuoden aikana rakennusaikaisiin hankkeisiin sitounut pääoma (2015: 85 %). Ensimmäinen sijoituskohde valmistui aivan loppuvuodesta 2015.

Rahaston ja rahasto-osuuden arvonmuutos:

31.12.2015 31.12.2016
GAV * 6,7 MEUR 18,2 MEUR
NAV ** 1,2 MEUR 7,2 MEUR
Arvonmuutos *** 0,02 MEUR 0,5 MEUR
Muutos-% *** 1,5 % 7,2 %

* Rahaston kokonaisvarat (GAV, Gross Asset Value) tarkoittaa rahaston käypiin arvoihin arvostettujen kiinteistösijoitusten sekä muiden varojen kokonaismäärää.
** Rahaston nettovarat (NAV, Net Asset Value) tarkoittaa rahaston varoja, joista on vähennetty rahaston velat.
*** Arvonmuutos tarkoittaa rahaston nettoarvon muutosta ja muutos-% rahastosijoittajan osuuden arvonmuutosta verrattuna sijoituksen nimellisarvoon.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

(Päivitetty 24.3.2016 vuoden 2016 tilinpäätöksen perusteella)