Perustiedot

WGF III -kiinteistökehitysrahasto sijoittaa maakunnallisten keskusten uusiin rakennettaviin ja vuokrattaviin liiketiloihin.

 WGF III -rahaston perustiedot

Sijoituskohteet:
 • Uudet rakennettavat ja vuokrattavat toimisto-, teollisuus- ja myymäläkiinteistöt Suomessa.
Rahaston kesto:
 • Sijoituskohteiden tavoiteomistusaika on n. 2-5vuotta.
 • Rahaston toiminta-aika on enintään 10 vuotta.
Rahaston tavoitekoko:
 • Rahaston kiinteistösijoitusten tavoitekoko on 150 miljoonaa euroa.
Tuottotavoite:
 • Vuotuisesta vuokraustoiminnan nettotuloksesta muodostuva sijoittajille maksettava tuottotavoite on 6-7,5 % p.a. sijoitetulle pääomalle.
 • Nettotuloksessa huomioidut lainanlyhennykset ovat 10 % pa. sijoitulle pääomalle.
 • Kokonaistuottotavoite ilman kiinteistön arvonnousun arvioimista on siten 16-17,5 % pa. sijoitetulle pääomalle.
Sijoittaminen:
 •  Minimisijoitus/-sijoitussitoumus on 100.000 €.
Rahaston kulut:
 • Merkintäpalkkio 0-0,7 %
 • Hallinnointipalkkio: 1,0 % pa. rahastoon tehdyistä sijoituksista
  (hallinnointipalkkio huomioitu tuottotavoitteessa)
Rahaston hallinnoija:
 • WasaGroup Funds Oy
  (Finanssivalvonnan rekisteröimä vaihtoehtorahaston hoitaja)

Yhteenveto

Rahaston koko (GAV): 42,0 MEUR
Rahastoon tehdyt sijoitukset (NAV): 15,6 MEUR
Velkavivun määrä: 55,6 %
Vuokrausaste: 100,0 %
Rakennusten pinta-alat: 22.821,1
Vuokrasopimusten keskim. maturiteetti: 8,8 v.

(Päivitetty vuoden 2019 tilinpäätöksen perusteella)