Tuotto

WGF II -rahasto pyrkii tuottamaan sijoittajilleen korkeaa tuottoa, vakaata kassavirtaa sekä turvallisen sijoituskohteen.

WGF II -rahaston kokonaistuottotavoite on 15,5-17,5 % pa. sijoitetulle pääomalle.

Vuotuinen kokonaistuotto

Vuotuinen kokonaistuottotavoite on 15,5-17,5 % pa. sijoitetulle pääomalle.

Vuotuinen kokonaistuottotavoite koostuu vuotuisesta sijoittajille maksettavasta vuotuisesta tuotosta ja rahaston arvon muutoksesta.

Vuotuinen kokonaistuotto rahaston alusta on 26,8 %.

Vuotuinen sijoittajille maksettava tuotto

Vuotuisen sijoittajille tuloutettavan tuoton tuottotavoite on 5,5-7,5 % pa. sijoittajan sijoittamalle pääomalle.

Sijoittajille maksetut tuotot rahaston alusta ovat olleet 15,8%.

 

Tuottoluvuissa on huomioitu kaikki rahaston hallinnointipalkkiot. 

Tuottohistoria

Rahaston vuotuinen tuotto:

2015: 2016: 2017: 2018: 2019: Alusta (Q2/2020):
Sijoittajille maksettu tuotto*: + 0,2 % + 2,6 % + 18,3 % + 11,6 % + 38,2 % + 15,8 %
Vuotuinen kokonaistuotto**: + 10,3 % + 8,2 % + 53,5 % + 32,1 % + 29,1 % + 26,8 %

* Sijoittajille maksettu tuotto suhteessa kohdejakson keskimääräiseen pääomaan.
** Vuotuinen kokonaistuotto on maksettujen tuottojen ja arvonmuutoksen yhteissumma suhteessa kohdejakson keskimääräiseen pääomaan.

Vuotuista tuottoprosenttia pienentää vuoden aikana rakennusaikaisiin hankkeisiin sitounut pääoma (2015: 86 %).

Rahaston ja rahasto-osuuden arvonmuutos:

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
GAV * 12,1 MEUR 14,2 MEUR 21,7 MEUR 18,2 MEUR 22,4 MEUR
NAV ** 2,3 MEUR 3,9 MEUR 6,7 MEUR 8,3 MEUR 9,2 MEUR
Sijoitukset 2,0 MEUR 3,6 MEUR 5,4 MEUR 5,9 MEUR 7,3 MEUR
Arvonmuutos *** 0,3 MEUR 0,3 MEUR 1,3 MEUR 2,4 MEUR 1,9 MEUR
Muutos-% *** 16,8 % 7,7 % 24 % 40,7 % 26,2 %

* Rahaston kokonaisvarat (GAV, Gross Asset Value) tarkoittaa rahaston käypiin arvoihin arvostettujen kiinteistösijoitusten sekä muiden varojen kokonaismäärää.
** Rahaston  nettovarat (NAV, Net Asset Value) tarkoittaa rahaston varoja, joista on vähennetty rahaston velat sekä sijoittajille maksettava vuotuinen tulos.
*** Arvonmuutos tarkoittaa rahaston nettoarvon muutosta ja muutos-% rahastosijoittajan osuuden arvonmuutosta verrattuna sijoituksen nimellisarvoon.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

(Tiedot päivitetty Q2/2020)