Tuotto

WGF II -rahasto pyrkii tuottamaan sijoittajilleen korkeaa tuottoa, vakaata kassavirtaa sekä turvallisen sijoituskohteen.

WGF II -rahaston kokonaistuottotavoite ennen realisoitumatonta kiinteistöjen arvonnousua on 15,5-17,5 % pa. sijoitetulle pääomalle.

Vuotuinen kokonaistuotto

Vuotuinen kokonaistuottotavoite on 15,5-17,5 % pa. sijoitetulle pääomalle.

Vuotuinen kokonaistuottotavoite koostuu vuotuisesta sijoittajille maksettavasta vuotuisesta vuokraustoiminnan nettotuloksesta ja toteutuneista lainanlyhennyksistä. Kokonaistuottotavoitteeseen ei ole laskettu mukaan realisoitumattomia kiinteistöjen arvonnousuja.

Vuotuinen sijoittajille maksettava tuotto

Vuotuinen sijoittajille tuloutettavan tuoton tuottotavoite on 5,5-7,5 % pa. sijoittajan sijoittamalle pääomalle.

Vuotuinen tuotto muodostuu vuokraustoiminnan nettotuloksesta sijoituskohteiden lainanlyhennysten, rahoituskulujen ja rahaston hallinnointipalkkion jälkeen.

Arvonnousu

Vuotuinen sijoituskohteiden lainanlyhennysten muodostama rahaston omaisuuden kasvu on 10 % pa. sijoittajan sijoittamalle pääomalle. Omaisuuden kasvu realisoituu sijoittajalle vasta myyntihetkellä.

Lainanlyhennykset ovat lopullisesti rahoituslaitokselle maksettuja rahasto-osuuden arvoa kasvattavia eriä. Lainanlyhennysten lisäksi rahasto-osuuden arvo voi kasvaa kiinteistön arvonnousun ansiosta. Kyseistä arvonnousua ei kuitenkaan arvioida WGF-rahastojen kokonaistuottotavoitteessa, koska se realisoituu rahastolle vastaa myyntihetkellä.

Tuottotavoitteissa on huomioitu rahaston hallinnointipalkkiot.

Sijoituskohteiden rakennusaikana sijoituksille ei muodostu tuottoa.

Tuottohistoria

Rahaston vuotuinen tuotto:

2015: 2016: 2017:
Vuotuinen tuotto*: + 0,2 % + 2,6 % + 18,4 %
Vuotuinen arvonnousu**: + 10,1 % + 8,2 % + 35,3 %
Vuotuinen kokonaistuotto***: + 10,3 % + 8,2 % + 53,8 %

* Rahaston vuotuinen tuotto tarkoittaa rahaston sijoittajille maksamaa tulosta suhteessa keskimääräiseen rahaston pääomaan.
** Vuotuinen arvonnousu tarkoittaa rahaston arvonnousua suhteessa keskimääräiseen rahaston pääomaan.
*** Vuotuinen kokonaistuotto on kahden edellisen yhteissumma.

Vuotuista tuottoprosenttia pienentää vuoden aikana rakennusaikaisiin hankkeisiin sitounut pääoma (2015: 86 %).

Rahaston ja rahasto-osuuden arvonmuutos:

31.12.2015 31.12.2016
GAV * 12,1 MEUR 14,2 MEUR
NAV ** 2,3 MEUR 3,9 MEUR
Arvonmuutos *** 0,3 MEUR 0,3 MEUR
Muutos-% *** 16,8 % 7,7 %

* Rahaston kokonaisvarat (GAV, Gross Asset Value) tarkoittaa rahaston käypiin arvoihin arvostettujen kiinteistösijoitusten sekä muiden varojen kokonaismäärää.
** Rahaston nettovarat (NAV, Net Asset Value) tarkoittaa rahaston varoja, joista on vähennetty rahaston velat.
*** Arvonmuutos tarkoittaa rahaston nettoarvon muutosta ja muutos-% rahastosijoittajan osuuden arvonmuutosta verrattuna sijoituksen nimellisarvoon.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.