Perustiedot

WGF II -kiinteistökehitysrahasto sijoittaa julkisiin tiloihin sekä julkisten palveluiden palveluntuottajien tiloihin.

 WGF II -rahaston perustiedot

Sijoituskohteet:
 • Uudet rakennettavat ja vuokrattavat julkiset toimitilat ja julkisten tahojen palveluntuottajien toimitilat ja kiinteistöt Suomessa.
Rahaston kesto:
 • Sijoituskohteiden tavoiteomistusaika on n. 2-5 vuotta.
 • Rahaston toiminta-aika on enintään 10 vuotta.
Rahaston tavoitekoko:
 • Rahaston kiinteistösijoitusten tavoitekoko on 40-50 miljoonaa euroa.
Tuottotavoite:
 • Vuotuisesta vuokraustoiminnan nettotuloksesta muodostuva sijoittajille maksettava tuottotavoite on 5,5-7,5 % p.a. sijoitetulle pääomalle.
 • Nettotuloksessa huomioidut lainanlyhennykset ovat 10 % pa. sijoitulle pääomalle.
 • Kokonaistuottotavoite ilman kiinteistön arvonnousun arvioimista on siten 15,5-17,5 % pa. sijoitetulle pääomalle.
 • Yksittäisen sijoituskohteen vuotuinen tuottotavoite voi olla alhaisempi kuin yllä, jos kohteen kokonaistuottotavoite saavuttaa vähintään tavoitetason.
Sijoittaminen:
 •  Minimisijoitus/-sijoitussitoumus 100.000 €
Rahaston kulut:
 • Merkintäpalkkio 0-0,7 %
 • Hallinnointipalkkio: 1,0 % pa. rahastoon tehdyistä sijoituksista
  (hallinnointipalkkio huomioitu tuottotavoitteessa)
Rahaston hallinnoija:
 • WasaGroup Funds Oy
  (Finanssivalvonnan rekisteröimä vaihtoehtorahaston hoitaja)

Yhteenveto

Rahaston koko (GAV): 22,4 MEUR
Rahastoon tehdyt sijoitukset (NAV): 7,3 MEUR
Velkavivun määrä: 59,0 %
Vuokrausaste: 100 %
Vuokrattava pinta-ala: 11.862,0
Vuokrasopimusten keskim. maturiteetti: 10,4 v.

(Päivitetty vuoden 2019 tilinpäätöksen perusteella)