Tuotto

WGF I -rahasto pyrkii tuottamaan sijoittajilleen korkeaa tuottoa, vakaata kassavirtaa sekä turvallisen sijoituskohteen.

WGF I -rahaston kokonaistuottotavoite on 18 % pa. sijoitetulle pääomalle.

Vuotuinen kokonaistuotto

Vuotuinen kokonaistuottotavoite on 18 % pa. sijoitetulle pääomalle.

Vuotuinen kokonaistuottotavoite koostuu vuotuisesta sijoittajille maksettavasta vuotuisesta tuotosta ja rahaston arvon muutoksesta.

Vuotuinen kokonaistuotto rahaston alusta on 18,9 %.

Vuotuinen sijoittajille maksettava tuotto

Vuotuisen sijoittajille tuloutettavan tuoton tuottotavoite on 8 % pa. sijoittajan sijoittamalle pääomalle.

Sijoittajille maksetut tuotot rahaston alusta ovat olleet 11,2 %.

 

Tuottoluvuissa on huomioitu kaikki rahaston hallinnointipalkkiot. 

Tuottohistoria

Rahaston vuotuinen tuotto:

Rahaston vuotuinen tuotto suhteessa sijoitettuun pääomaan.

2014: 2015: 2016: 2017: 2018: Alusta
Sijoittajille maksettu tuotto*: + 4,0 % + 6,2 % + 8,4 % + 8,6 % + 23,2 % + 11,2 %
Vuotuinen kokonaistuotto**: + 8,0 % + 18,8 % + 19,4 % + 21,5 % + 22,6 % + 18,9 %

* Rahaston vuotuinen tuotto tarkoittaa rahaston vuotuista vuokraustoiminnan tulosta suhteessa keskimääräiseen rahaston pääomaan, joka jaetaan sijoittajille kokonaisuutenaan.
** Vuotuinen kokonaistuotto on maksettujen tuottojen ja arvonmuutoksen yhteissumma.

Vuotuista tuottoprosenttia pienentää rahaston ensimmäisinä vuosina vuoden aikana rakennusaikaisiin hankkeisiin sitoutunut pääoma (2014: 92 %, 2015: 54 %, 2016: 10 %).

Rahaston arvonmuutos:

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
GAV * 22,1 MEUR 20,3 MEUR  20,4 MEUR 14,7 MEUR
NAV ** 8,5 MEUR 9,1 MEUR  10,1 MEUR 7,8 MEUR
Sijoitukset 7,6 MEUR 7,5 MEUR 7,5 MEUR 5,2 MEUR
Arvonmuutos *** 0,8 MEUR 1,6 MEUR 2,6 MEUR 2,6 MEUR
Muutos-% *** 11,1 % 22,5 % 35 % 50 %

* Rahaston kokonaisvarat (GAV, Gross Asset Value) tarkoittaa rahaston käypiin arvoihin arvostettujen kiinteistösijoitusten sekä muiden varojen kokonaismäärää.
** Rahaston  nettovarat (NAV, Net Asset Value) tarkoittaa rahaston varoja, joista on vähennetty rahaston velat sekä sijoittajille maksettava vuotuinen tulos.
*** Arvonmuutos tarkoittaa rahaston nettoarvon muutosta ja muutos-% rahastosijoittajan osuuden arvonmuutosta verrattuna sijoituksen nimellisarvoon.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.