Tuotto

WGF I -rahasto pyrkii tuottamaan sijoittajilleen korkeaa tuottoa, vakaata kassavirtaa sekä turvallisen sijoituskohteen.

WGF I -rahaston kokonaistuottotavoite ennen realisoitumatonta kiinteistöjen arvonnousua on 18 % pa. sijoitetulle pääomalle.

Vuotuinen kokonaistuotto

Vuotuinen kokonaistuottotavoite on 18 % pa. sijoitetulle pääomalle.

Vuotuinen kokonaistuottotavoite koostuu vuotuisesta sijoittajille maksettavasta vuotuisesta vuokraustoiminnan nettotuloksesta ja toteutuneista lainanlyhennyksistä. Kokonaistuottotavoitteeseen ei ole laskettu mukaan realisoitumattomia kiinteistöjen arvonnousuja.

Vuotuinen sijoittajille maksettava tuotto

Vuotuinen sijoittajille tuloutettavan tuoton tuottotavoite on 8 % pa. sijoittajan sijoittamalle pääomalle.

Vuotuinen tuotto muodostuu vuokraustoiminnan nettotuloksesta sijoituskohteiden lainanlyhennysten, rahoituskulujen ja rahaston hallinnointipalkkion jälkeen.

Arvonnousu

Vuotuinen sijoituskohteiden lainanlyhennysten muodostama rahaston omaisuuden kasvu on 10 % pa. sijoittajan sijoittamalle pääomalle. Omaisuuden kasvu realisoituu sijoittajalle vasta myyntihetkellä.

Lainanlyhennykset ovat lopullisesti rahoituslaitokselle maksettuja rahasto-osuuden arvoa kasvattavia eriä. Lainanlyhennysten lisäksi rahasto-osuuden arvo voi kasvaa kiinteistön arvonnousun ansiosta. Kyseistä arvonnousua ei kuitenkaan arvioida WGF-rahastojen kokonaistuottotavoitteessa, koska se realisoituu rahastolle vastaa myyntihetkellä.

Tuottotavoitteissa on huomioitu kaikki rahaston hallinnointipalkkiot. 

Tuottohistoria

Rahaston vuotuinen tuotto:

Rahaston vuotuinen tuotto suhteessa sijoitettuun pääomaan.

2014: 2015: 2016: 2017:
Vuotuinen tuotto*: + 4,0 % + 6,2 % + 8,4 % + 8,6 %
Vuotuinen arvonnousu**: + 4,0 % + 12,6 % + 11,0 % + 12,9 %
Vuotuinen kokonaistuotto***: + 8,0 % + 18,8 % + 19,4 % + 21,5 %

* Rahaston vuotuinen tuotto tarkoittaa rahaston vuotuista vuokraustoiminnan tulosta suhteessa keskimääräiseen rahaston pääomaan, joka jaetaan sijoittajille kokonaisuutenaan.
** Vuotuinen arvonnousu tarkoittaa rahaston käypiin arvoihin arvostettujen nettovarojen vuotuista muutosta ilman sijoittajille maksettavan vuotuisen tuoton määrää.
*** Vuotuinen kokonaistuotto on kahden edellisen yhteissumma.

Vuotuista tuottoprosenttia pienentää rahaston ensimmäisinä vuosina vuoden aikana rakennusaikaisiin hankkeisiin sitoutunut pääoma (2014: 92 %, 2015: 54 %, 2016: 10 %).

Rahaston ja rahasto-osuuden arvonmuutos:

31.12.2015 31.12.2016
GAV * 22,1 MEUR 20,3 MEUR
NAV ** 8,5 MEUR 9,1 MEUR
Sijoitukset 7,6 MEUR 7,4 MEUR
Arvonmuutos *** 0,8 MEUR 1,7 MEUR
Muutos-% *** 11,1 % 22,5 %

* Rahaston kokonaisvarat (GAV, Gross Asset Value) tarkoittaa rahaston käypiin arvoihin arvostettujen kiinteistösijoitusten sekä muiden varojen kokonaismäärää.
** Rahaston  nettovarat (NAV, Net Asset Value) tarkoittaa rahaston varoja, joista on vähennetty rahaston velat sekä sijoittajille maksettava vuotuinen tulos.
*** Arvonmuutos tarkoittaa rahaston nettoarvon muutosta ja muutos-% rahastosijoittajan osuuden arvonmuutosta verrattuna sijoituksen nimellisarvoon.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.