Perustiedot

WGF I -kiinteistökehitysrahasto sijoittaa maakunnallisten keskusten uusiin rakennettaviin ja vuokrattaviin liiketiloihin.

 WGF I -rahaston perustiedot

Sijoituskohteet:
 • Uudet rakennettavat ja vuokrattavat toimisto-, teollisuus- ja myymäläkiinteistöt Suomessa.
Rahaston kesto:
 •  Sijoituskohteiden tavoiteomistusaika on n. 10-15 vuotta
 • Rahaston toiminta-aikaa ei ole rajoitettu.
Rahaston tavoitekoko:
 • Rahaston kiinteistösijoitusten tavoitekoko on 25 miljoonaa euroa.
Tuottotavoite:
 • Vuotuisesta vuokraustoiminnan nettotuloksesta muodostuva sijoittajille maksettava tuottotavoite on 8 % p.a. sijoitetulle pääomalle.
 • Nettotuloksessa huomioidut lainanlyhennykset ovat 10 % pa. sijoitulle pääomalle.
 • Kokonaistuottotavoite ilman kiinteistön arvonnousun arvioimista on siten 18 % pa. sijoitetulle pääomalle.
 • Tuottotavoite lasketaan sijoituskohteille ilman rakennusaikaista pääomaa.
Sijoittaminen:
 •  Minimisijoitus/-sijoitussitoumus 100.000 €.
Rahaston kulut: 
 •  Merkintäpalkkio 0 €.
 • Hallinnointipalkkio: 0,25 % pa. rahastoon tehdyistä sijoituksista.
  (hallinnointipalkkio huomioitu tuottotavoitteessa)
 Rahaston hallinnoija:
 •  WasaGroup Funds Oy
  (Finanssivalvonnan rekisteröimä vaihtoehtorahaston hoitaja)