Tuohex Kiinteistörahasto käynnistyy

Tuohex Capital Oy on perustanut Tuohex Kiinteistörahasto I Ky:n 12.4.2021. Rahaston sijoituskapasiteetti perustamishetkellä yli 110 miljoonaa euroa.

Tuohex Kiinteistörahastolla on perustamishetkellä sijoitussitoumuksia 45 miljoonaa euroa. Rahaston käyttämän velkavivun kanssa rahaston sijoituskapasiteetti on 112,5 miljoonaa euroa.

Tuohex Kiinteistörahasto tavoittelee yhteensä 250 miljoonan euron sijoituskapasiteettia.

Suomen parhaat toimitilat

Tuohex sijoittaa julkisiin ja yksityisiin toimitiloihin ihmisten ja tavaroiden liikkumisen solmukohdissa. Rahaston fokuksessa on 21 suurinta kaupunkiseutua Suomessa. Tuohex toteuttaa uusia toimitiloja, joissa päävuokralaisina on julkisia toimijoita sekä toimialojensa johtavia yrityksiä pitkillä vuokrasopimuksilla.

Tuohexin menestys perustuu hyviin vuokralaisiin, pitkiin vuokrasopimuksiin, vahvaan kassavirtaan sekä tehokkaaseen ja laadukkaaseen kiinteistöhankkeen koko elinkaaren hallintaan.

Tuohexin tavoitteena on luoda samantyyppisistä laadukkaista ja tuottavista kiinteistöistä koostuvia kiinteistöportfolioita omistukseensa myytäväksi pitkäaikaisille omistajille.

Tuotto on seurausta kokonaisvaltaisesta osaamisesta ja hyvin tekemisestä

Tuohex Kiinteistörahasto on tiimin neljäs kiinteistörahasto. Aiemmat kolme erittäin menestyksekästä kiinteistörahastoa ovat toimineet WasaGroup Funds (WGF-rahastot) -nimellä.

Tuohex ja WasaGroup toimivat yhteistyössä muodostaen Wasa360-konseptin, jonka ansiosta Tuohex on kilpailukykyinen vuokrausmarkkinoilla, pystyy toteuttamaan tuottavia ja laadukkaita kiinteistösijoituksia ja hallitsemaan kiinteistökehittämiseen ja -sijoittamiseen liittyviä riskejä.

Wasa360-konseptissa toteutuu kiinteistösijoituskohteiden kokonaisvaltainen hallinta läpi koko kiinteistösijoituksen elinkaaren hankekehityksestä suunnitteluun ja toteutukseen sekä ylläpitoon ja myyntiin.

Wasa360-toimintamallin ansiosta Tuohex kykenee optimoimaan kiinteistön käyttäjän, toteuttajan ja kiinteistösijoittajan taloudelliset ja laadulliset intressit kaikkia osapuolia hyödyttäväksi kokonaisuudeksi.

 

Tuohex Capital Oy on kiinteistösijoittamiseen keskittyvä vaihtoehtorahaston hoitaja, jolla Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa (AIFM) vaihtoehtoehtorahaston hoitamiseen. Tuohex Capital Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä markkinointilupa Tuohex Kiinteistörahasto I Ky:n markkinoimiseen.

WGF-rahastot eivät ota enää vastaan uusia sijoittajia eikä toteuta uusia sijoituskohteita. WGF-rahastot ovat siirtyneet kiinteistösijoitustensa myyntivaiheeseen. Vastaavaa sijoitustoimintaa harjoittaa jatkossa Tuohex Kiinteistörahasto.

 Lisätietoja:

Jani Peräsarka
Salkunhoitaja
Tuohex Capital
040 576 5843
jani.perasarka@tuohex.fi

www.tuohex.fi