WGF-kiinteistörahastot siirtyvät myyntivaiheeseen

WGF-kiinteistörahastot siirtyvät kiinteistöjen myyntivaiheeseen. Uusia kiinteistösijoituksia tulee jatkossa toteuttamaan samalla toimintamallilla uusi Tuohex Kiinteistörahasto.

WGF-kiinteistörahastot siirtyvät kiinteistösijoitustensa myyntivaiheeseen

WGF-rahastot eivät enää toteuta uusia kiinteistösijoituksia eivätkä kutsu enää uusia pääomia rahastoihin. WGF-rahastot ryhtyvät aktiivisesti myymään kiinteistösijoituksiaan kiinteistömarkkinoille.

WGF-kiinteistörahastot kiinteistömarkkinoilla

WGF-rahastot ovat toteuttaneet uusia erinomaisia kiinteistösijoituskohteita yli 150 miljoonalla eurolla. Kiinteistöjä on myyty rahastojen elinkaaren kuluessa yli 50 miljoonalla eurolla.

WGF-rahastot eivät toteuta enää uusia kiinteistösijoituksia, vaan ryhtyvät aktiivisesti myymään kiinteistösijoituksiaan. WGF-rahastojen kohteet ovat uusia vahvan kassavirran omaavia uusia kiinteistöjä, joissa on pitkät vuokrasopimukset ja hyvät vuokralaiset.

“WGF-rahastojen omistamiin kiinteistöihin kohdistuu huomattava kysyntä kiinteistömarkkinoilla tällä hetkellä.”
– Jani Peräsarka, toimitusjohtaja, WasaGroup Funds Oy

WGF I ja WGF III -rahastot ovat keskittyneet erilaisiin liiketilakiinteistöihin eri puolilla Suomea. WGF II -rahasto on keskittynyt julkisiin toimitiloihin ja yksityisten operaattoreiden toimitiloihin keskittynyt.

Tavoitteena on realisoida WGF-rahastojen kiinteistösijoitukset vuoden 2021 loppuun mennessä.

WGF-rahastojen tuottotavoitteet täyttyneet

WGF-rahastojen korkeat tuottotavoitteet ovat täyttyneet. Kaikkien WGF-rahastojen tuotot (IRR) ovat lähes 20 %.

”Vahvojen tuottojen taustalla on ainutlaatuinen yhteistyö kiinteistösijoituskohteiden toteuttamisessa Wasa360-toimintamallin kanssa. Olemme kyenneet toteuttamaan hyvillä liikepaikoilla sijaitsevia käyttäjien toimintaa palvelevia toimitiloja kustannustehokkaasti.”
– Jani Peräsarka, toimitusjohtaja, WasaGroup Funds Oy

Uusi kiinteistörahasto – Tuohex

WasaGroup Funds Oy ei tule perustamaan enää uutta kiinteistörahastoa. Ari Tyynismaan, Jussi Palmrothin ja Jani Peräsaran omistama Tuohex Capital Oy on saanut Finanssivalvonnalta  toimiluvan vaihtoehtoehtorahastonhoitoon ja Tuohex tulee perustamaan uuden kiinteistörahaston, jonka taustalla on sama toimintamalli ja kilpailuetu kuin WGF-rahastoilla perustuen tiiviiseen yhteistyöhön WasaGroup-konsernin kanssa.

”Tuohex  tulee jatkamaan vastaavaa kiinteistörahastotoimintaa, joka on kehitetty WGF-kiinteistörahastojen puitteissa, mutta laajemmilla hartioilla ja resursseilla.”
– Jani Peräsarka, toimitusjohtaja, WasaGroup Funds Oy

Tuohex Kiinteistörahasto tähtää 250 miljoonan euron kokonaiskokoon, mikä on mahdollista uuden rahastonhoitoyhtiön suurempien resurssien sekä toimijoiden selkeämmän roolijaon ansiosta. Tuohexin tiimi keskittyy rahastonhoitoon ja kiinteistösijoitustoimintaan täysimääräisesti, kun WasaGroup-konserni keskittyy kiinteistökehittämiseen sekä uusien kohteiden toteuttamiseen. Tiiviillä yhteistyöllä uskotaan saavutettavan entistä suurempi rahaston kokoluokka, mikä tarjoaa vahvemman aseman kiinteistömarkkinoilla sekä aiempaa parempaa hajautusta ja riskienhallintaa.

www.tuohex.fi