WGF II -rahaston oppilaitoskiinteistö Jyväskylässä valmistunut

WGF II -rahaston uusin sijoituskohde, oppilaitoskiinteistö Jyväskylässä, on valmistunut.

WGF II -rahaston rahoittama uusi oppilaitoskiinteistö Jyväskylän Tähtiniemen kampusalueella on valmistunut. Uusissa tiloissa tulee toimimaan Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Alkio-opisto.

Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Alkio-opisto aloittavat toimintansa uusissa tiloissa tammikuussa 2021. Uusi rakennus on 1.200 neliöinen puurakennus, joka tarjoaa viihtyisät tilat opiskelijoille upeissa Päijänteen rantamaisemissa. Uuden kampusrakennuksen myötä Tähtiniemessä opiskelee noin 500 opiskelijaa.

Uusien tilojen käyttäjät ovat olleet tiiviisti mukana hankkeen suunnitteluvaiheessa ja tarvittavilta osin projektin aikanakin. Näin toteutettiin juuri. Näin toteutettiin juuri käyttäjien toimintaan parhaiten soveltuvat tilat. Itse rakentaminen toiminnassa olevalle kampusalueelle sujui hyvin häiritsemättä opiston normaalia arkea.

Hanke valmistui etuajassa, joten tilojen tuuletukseen, kalustukseen ja sisustukseen on jäänyt hyvin aikaa. Lopputulokseen ollaan erittäin tyytyväisiä: ”Rakennuksen ulkoasu muistuttaa sataman ympäristön muita uusia rakennuksia. Ympäröivän luonnon elementit; vesi, valo ja metsä ovat aistittavissa rakennuksen sisälläkin. Odotamme innolla rakennuksen käyttöönottoa”, toteavat Alkio-opiston rehtori Jaana Laitila ja Humakin toimitusjohtaja Jukka Määttä.

Tähtiniemeen syntymässä merkittävä koulutuskeskittymä

Tähtiniemen alue omaa erittäin merkittävän kasvupotentiaalin. Kehittämisen vauhdittamiseksi laaditaan parhaillaan Master plania, joka valmistuu helmikuun 2021 loppuun mennessä. Suunnitelman tavoitteena on muodostaa alueesta tulevaisuudessa yksi Keski-Suomen ja Jyvässeudun vetovoimaisista palvelukeskittymistä oppimisen, matkailun, vapaa-ajan ja asumisen saralla. Samalla vahvistetaan Korpilahden, Jyvässeudun ja Keski-Suomen matkailutarjontaa ja tavoitetaan uusia asiakkaita.

Hyvä sijainti, saavutettavuus, eloisa luonto, Päijänteen vesistö ja kulttuurimaisema luovat kehitystyölle hyvän pohjan. Tavoitteena on toteuttaa Tähtiniemen alueelle ympärivuotinen, aktiivinen kampusalue, johon on yhdistynyt kestävän kehityksen mukaisia hyvinvoinnin, matkailun ja muun liiketoiminnan mukaisia toimintoja.

Toteutettu ainutlaatuisella Wasa360-konseptilla

Uusi kampusrakennus toteutettiin WasaGroupin ainutlaatuisella Wasa360-konseptilla. Wasa360-konseptissa kiinteistökehittäjä ja rakennuttaja WasaGroup vastaa kokonaisuudessaan koko kiinteistöhankkeen kehittämisestä, suunnittelusta, projektinjohdosta sekä toteutuksesta ja WGF-kiinteistörahasto kohteen rahoituksesta ja vuokraamisesta. Kohteen suunnittelusta on vastannut WasaPlan Oy ja rakennusurakoitsijana kohteessa toimi RPP Rakennus Oy.