Suomeen ollaan perustamassa uutta kiinteistösijoitusrahastoa

Kokeneet kiinteistö- ja sijoitusammattilaiset Ari Tyynismaa, Jani Peräsarka ja Jussi Palmroth ovat perustamassa Suomen uutta kiinteistösijoitusrahastoa ja uutta rahastonhoitoyhtiötä, jolle haetaan Finanssivalvonnan toimilupaa. Uusi rahastonhoitoyhtiö Wasa Funds Oy tulee hoitamaan WGF Real Estate Ky kiinteistösijoitusrahastoa, joka sijoittaa yksityisiin ja julkisiin rakennushankkeisiin ympäri Suomen.

Uusi kiinteistösijoitusrahasto WGF Real Estate Ky

Uusi kiinteistösijoitusrahasto, WGF Real Estate Ky, on jatkoa WasaGroup Fundsin kolmelle menestystä niittäneelle WGF-kiinteistörahastolle. WGF I -rahasto perustettiin vuonna 2013. WGF II ja WGF III -rahastot perustettiin vuonna 2015. WGF-rahastot ovat sijoittaneet useita kymmeniä miljoona vuokrattaviin liiketiloihin sekä julkisiin tiloihin ympäri Suomea. Rahastojen sijoittajina on institutionaalisia sijoittajia, mutta myös muita ammattimaisia sijoittajia.

“Ensisijainen tavoite on saada sijoittajille tuottoa.”

“Ensisijainen tavoite on saada sijoittajille tuottoa. Samaan aikaan tarjoamme yksityiselle ja julkiselle sektorille mahdollisuuden keskittyä olennaiseen, eli liiketoimintaan, päiväkotitoimintaan, koulutukseen, vanhustenhuoltoon tai sairaanhoitoon. Tilan tarve on suuri, varsinkin julkisella puolella. WGF-rahastot sijoittavat, rakennuttavat ja ylläpitävät. Tilat vuokrataan käyttäjille”, kertoo Jussi Palmroth, Wasa Funds Oy:n tuore toimitusjohtaja.

Uusi vaihtoehtorahaston hoitaja Wasa Funds Oy

Uuden hallinnointiyhtiön ja rahaston taustalta löytyy rutkasti kokemusta, osaamista ja sijoittajille olennaista vahvaa tuottohistoriaa. Wasa Funds Oy:n omistajat Jussi Palmroth, Jani Peräsarka ja Ari Tyynismaa ovat kokeneita rahasto-, sijoitus- ja rakennusalan ammattilaisia.

“Nyt rahastotoiminta saa itsenäisen hallinnointiyhtiön, mikä mahdollistaa selkeästi suuremman mittakaavan.”

Kolme ensimmäistä rahastoa syntyivät rakennuskonserni WasaGroupin sisältä. Nyt rahastotoiminta saa itsenäisen hallinnointiyhtiön, mikä mahdollistaa selkeästi suuremman mittakaavan. Tiivistä yhteistyötä WasaGroupin kanssa jatketaan, mutta kohteita voidaan toteuttaa myös muiden rakennusyhtiöiden kanssa“, kertoo Jani Peräsarka, joka toimii WGF Real Estate -rahaston salkunhoitajana.

Ari Tyynismaa vastaa sijoituskohteiden etsimisestä ja kehittämisestä.

“Toteutamme kiinteistösijoituksia hallitusti ja kustannustehokkaasti”

Korona on heikentänyt julkisen sektorin investointihalukkuutta entisestään. Moni kuntapäättäjä miettii mistä rahat. Meitä kiinnostavat kasvukeskukset, mutta hyviä kohteita löytyy ympäri Suomea. Keskitymme omiin vahvuuksiimme. Toteutamme kiinteistösijoituksia hallitusti ja kustannustehokkaasti“, kertoo Ari Tyynismaa.

WGF Real Estate -rahastoon haetaan lähinnä institutionaalisia sijoittajia

Uusi WGF Real Estate -kiinteistörahasto tulee olemaan ammattimaisten sijoittajien kiinteistörahasto.

Ammattimainen sijoitustoiminta koostuu aina monesta eri sijoitusinstrumentista. Kiinnostus kiinteistösijoittamiseen on vahvassa nousussa. Kiinteistösijoittaminen vaatii paljon erityisosaamista, mutta rahaston kautta sijoittaminen on helppoa ja vaivatonta“, kertoo Palmroth.

Nykyiset WGF-rahastot jatkavat toimintaansa

Nykyiset WGF-kiinteistörahastot (WGF I, WGF II ja WGF III) jatkavat toimintaansa normaalisti, kunnes uusi kiinteistörahasto käynnistää toimintansa.

 

WasaFunds Oy:n ja WGF Real Estate Ky:n avainhenkilöt

Jussi Palmroth toimii WasaFunds Oy:n toimitusjohtajana. Jussi Palmroth on oikeustieteen kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri, joka on toiminut pitkään VNT Management Oy:n toimitusjohtajana vastaten kolmesta Power Fund -pääomasijoitusrahastosta.

Jani Peräsarka toimii WGF Real Estate Ky:n salkunhoitajana. Jani Peräsarka on kauppatieteiden maisteri, joka toiminut pitkään WasaGroup-konsernin talousjohtajana ja varatoimitusjohtajana sekä WasaGroup Funds Oy:n perustajana ja toimitusjohtajana vastaten kolmen ensimmäisen WGF-kiinteistörahaston perustamisesta ja toiminnasta.

Ari Tyynismaa toimii asiantuntijana vastaten kiinteistösijoituskohteiden etsimisestä sekä kehittämisestä. Tyynismaalla on erittäin pitkä ura kiinteistö- ja rakennusalan yrittäjänä, WasaGroup-konsernin perustajana ja pääomistajana sekä toimitusjohtajana.