WGF II -rahasto on myynyt palvelukotikiinteistön Evlin Hoivarahastolle

WGF II -rahasto on myynyt Kankaanpään kaupungille vuokratun suuren vanhusten palvelukotikiinteistön Evli-Rahastoyhtiön hoivarahasto Evli Healthcare I -rahastolle.

WGF II -rahasto on rahoittanut ja vuokrannut 60-paikkaisen Mäntykalliokoti-nimisen vanhusten palvelukodin Kankaanpään kaupungille pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Palvelukoti on valmistunut Kankaanpään keskustaan vuoden 2017 lopussa. Uusi palvelukoti on toteutettu WasaGroupin Wasa360-konseptilla.

Palvelukoti oli ensimmäinen Kankaanpään keskustaan suunnitellulla Kulttuurikampuksella. WasaGroupin ansiosta palvelukoti suunniteltiin kaupunkikuvallisesti sopimaan kaupungin keskustan suunnitelmiin, mutta samalla palvelemaan optimaalisesti vanhustenhoivatyötä sekä yhdistämään viihtyisät ulkoilualueet läheiseen luontoon.

Myynti osa rahastojen strategiaa

WGF-rahastojen strategiana on toteuttaa uusia, laadukkaita kiinteistöjä pitkäaikaisille vuokrasopimuksilla. WGF-rahastot myyvät kiinteistöjä yksittäisinä tai usemman kiinteistön portfolioina pitkäaikaisille kiinteistösijoittajille valmiina, moderneina kiinteistöinä, jotka tuottavat ostajalle vuokrakassavirtaa heti kiinteistökaupasta lähtien. WGF-rahastojen strategiana on sijoittaa myynneistä vapautuneet varat jälleen uusien kiinteistösijoitusten toteuttamiseen.

“WGF-rahastojen tavoitteena on toteuttaa laadukkaita ja erinomaisia kiinteistösijoituskohteita Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoille. WGF-rahastojen toteuttamille ja vuokraamille kohteille on jatkuvasti kysyntää.”
– Jani Peräsarka, toimitusjohtaja, WasaGroup Funds Oy

Evli Healthcare I Ky -rahaston strategiana on sijoittaa suomalaisiin hoiva- ja terveydenhuoltoalankiinteistöihin, jotka tuottavat vakavaraisten vuokralaisten pitkien vuokrasopimuksien kautta vakaata kassavirtaa.

“Hankittu kohde täydentää kiinteistösalkkuamme erinomaisesti. Kohde on strategiamme mukaisesti uusi ja moderni sekä sijaitsee hyvällä paikkakunnalla.”
– Petteri Nurminen, johtaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy

WGF II -rahasto palvelukodin kiinteistökehittäjä, toteuttaja ja investori

Palvelukoti toteutettu WasaGroupin Wasa360-konseptilla. Kohteen on suunnittelun ohjauksesta ja toteutuksesta on vastannut WasaGroup Oy, jonka konserniin kuuluva suunnittelutoimisto WasaPlan on toteuttanut kohteen arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelun. Kohteen rakennuttamisesta on vastannut WasaGroup.

Palvelukodin kiinteistöinvestoinnin on rahoittanut WGF II -rahasto, joka on toiminut kohteen omistajana ja vuokranantajana kiinteistön myyntiin saakka. WasaGroupin varainhoidon yksikkö on hoitanut kiinteistön manageerauksen ja ylläpidon.

WGF II -rahasto toteuttaa julkiseen palvelutuotantoon liittyviä kiinteistöjä ja toimii niiden vuokranantajana.