WGF-rahastot – Suomen parhaat kiinteistörahastot vuonna 2018

WGF-rahastoilla takana menestyksellinen vuosi 2018.

WGF-rahastot ovat kerännyt sijoittajilta sijoitussitoumuksia n. 60 miljoonaa euroa ja toteuttaneet uusia toimitiloja yrityksille ja kunnille n. 100 miljoonalla eurolla. WGF-rahastojen tuottotavoitteet ovat selkeästi ylittyneet.

WGF-rahastot ylittivät tuottotavoitteensa vuonna 2018

WGF-rahastot maksavat vuodelta 2018 tuottoa seuraavasti koko vuoden keskimääräiselle omalle pääomalle:

WGF I -rahasto: maksettava tuotto 23,2%

WGF II -rahasto: maksettava tuotto 11,9 %

WGF III -rahasto: maksettava tuotto 14,4 %

WGF I -rahaston tulostiedote | WGF II -rahaston tulostiedote | WGF III -rahaston tulostiedote

WGF-rahastot ovat ammattimaisille sijoittajille suunnattuja kiinteistökehitysrahastoja, jotka rahoittavat, toteuttavat ja vuokraavat uusia toimitiloja yksityiselle ja julkiselle sektorille.

WGF-rahastojen strategiana on toteuttaa hyviä ja laadukkaita kiinteistöjä hyville vuokralaisille pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. WGF-rahastot omistavat kiinteistöjä, kunnes niillä on valmiina isompi houkutteleva ja hajautettu kiinteistösalkku myytäväksi. WGF-rahastot jakavat vuokraustoiminnan ja kiinteistöjen myyntien voitot kokonaisuudessaan sijoittajille.

Menestyksen taustalla Wasa360-konsepti

WGF-rahastojen menestyksen taustalla on WasaGroupin ainutlaatuinen Wasa360-konsepti. Wasa360-konseptissa yhdistetään ainutlaatuisella tavalla kiinteistön sijoittajan, käyttäjän ja toteuttajan intressit.

Wasa360-konseptin avulla hankkeesta tehdään laadukas ja kannattava niin sijoittajalle, vuokralaiselle kuin hankkeen toteuttajille.

– Jani Peräsarka, WasaGroup Fundsin toimitusjohtaja

Wasa360-konseptissa koko kiinteistösijoituksen elinkaari hankekehityksestä, vuokraukseen, rahoitukseen, suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen, ylläpitoon ja aina myyntiin asti hoidetaan yhdessä paikassa yhden tahon ohjauksessaWasaGroupin toimesta.

Wasa360-konseptin avulla saavutetaan ennennäkemätön synergia kiinteistöhankkeiden valmistelusta, suunnitteluun ja toteutukseen sekä rahoitukseen ja ylläpitoon – tästä hyötyvät myös sijoittajamme.

– Jani Peräsarka, WasaGroup Fundsin toimitusjohtaja

Koko Suomen toimitilojen toteuttaja

WGF-kiinteistökehitysrahastot ovat toteuttanut kiinteistöhankkeita ympäri Suomen noin 100 miljoonalla eurolla. Osa kiinteistöistä on jo myyty uusille pitkäaikaisille kiinteistön omistajille. Ostajina on ollut mm. Suomen suurimpia kiinteistörahastoja sekä ulkomaalaisia kiinteistösijoittajia.

WGF-rahastot toimivat suurimmissa kaupungeissa, mutta myös maakunnallisissa ja alueellisissa keskuksissa.

WGF-rahastot toteuttavat vuokrattavia kiinteistöjä ja liiketiloja yrityksille. Uudet toimipaikat tarjoavat yrityksille parempia toimintaedellytyksiä, työpaikkoja sekä edellytyksiä kasvuun ja tehokkaampaan liiketoimintaa. Monipuolisena toimijana WGF-rahastot pyrkivät löytämään kiinteistöihin toisiaan tukevia toimijoita, jotka tuovat yhdessä yrityksille mm. riittäviä asiakasvirtoja.

Uusien toimitilojen toteutuksessa huomioimme nimenomaan käyttäjien toiminnan vaatimukset.

– Jani Peräsarka, WasaGroup Fundsin toimitusjohtaja

WGF-rahastot on merkittävä yhteiskunnallinen  toimija

WGF-rahastot toteuttavat toimitiloja myös kunnille julkisia palveluita varten. WGF-rahastot ovat toteuttaneet julkiselle sektorille mm. päiväkotikiinteistöjä, hoivakotikiinteistöjä ja tiloja koululiikunnan tarpeisiin.

Olemme se todellinen elinkaarimalli. Vastaamme kiinteistöstä alusta loppuun saakka – rahoitamme ja vuokraamme kiinteistön kunnalle, joka voi keskittyä palveluidensa tuottamiseen.

– Jani Peräsarka, WasaGroup Fundsin toimitusjohtaja

WGF-rahastot eivät ole pelkkä kiinteistöjen toteuttaja. WGF-rahastot osallistuvat aktiivisesti kuntien ja alueiden kehittämiseen alueilla, joille se kehittää uusia kiinteistöjä.

WGF-rahastot rakentavat kiinteistöjen lisäksi elämää ja hyvinvointia tuodessaan alueille uusia pääomia ja kiinteistöhankkeita.

– Jani Peräsarka, WasaGroup Fundsin toimitusjohtaja

WGF-rahastot tulouttavat kaikki voitot sijoittajilleen, jotka pääsääntöisesti sijoittavat voitot ja palautuneet pääomat takaisin WGF-rahastoihin taas uusien kiinteistöjen toteuttamiseksi.

WGF-rahastot on merkittävä kiinteistöveron maksaja, mutta sen toiminta tuottaa työtä ja verotuloja suoraan ja välillisesti ympäri Suomen. Rahaston tuotot ovat kokonaisuudessaan verotettavaa tuloa Suomessa.

– Jani Peräsarka, WasaGroup Fundsin toimitusjohtaja

WGF-rahastot tuovat sijoituksia Suomeen ja maakuntiin

WGF-rahastot ovat osa WasaGroupin strategiaa olla “Suomen paras raaka-aineen tuottaja kiinteistösijoitusmarkkinoilla”. Vuoden 2018 aikana toteutetut kiinteistökaupat ovat osoitus strategian toimivuudesta sekä WGF-rahastojen kyvystä olla kehittämässä, rahoittamassa ja myymässä laadukkaita kiinteistöjä uusille omistajille.

WGF I ja WGF III -rahastot myivät mittavan tavarataloportfolion ruotsalaiselle pörssilistatulle kiinteistösijoitusyhtiölle.

Periaatteessa olemme vientiyritys.

– Jani Peräsarka, WasaGroup Fundsin toimitusjohtaja