WGF I -rahasto maksaa vuodelta 2018 tuottoa 23,2 %

WGF I -rahasto on ylittänyt tuottotavoitteensa reilusti myös vuonna 2018.

Menestyksekäs vuosi 2018

WGF I -rahasto maksaa sijoittajille tuottoa vuodelta 2018 koko vuoden keskimääräiselle pääomalle 23,2 %.

Vuoden lopussa WGF I -rahastoon sijoitetut pääomat olivat 5,2 miljoonaa euroa ja niiden käypä arvo oli 7,8 miljoonaa euroa.

WGF I -rahasto sen alusta lähtien

WGF I -rahaston sijoittajille maksamat tuotot rahaston alusta lähtien ovat olleet 11,2 %.

WGF I -rahaston vuotuinen kokonaistuotto rahaston toiminta-aikana on ollut 18,9 %.

Rahaston tuottotavoitteena on 18 %:n vuotuinen tuotto.

Uskomme, että WGF-kiinteistökehitysrahastot ovat Suomen parhaat kiinteistörahastot!

– Jani Peräsarka, WasaGroup Fundsin toimitusjohtaja

WGF-rahastot ovat ammattimaisille sijoittajille suunnattuja kiinteistökehitysrahastoja, jotka rahoittavat, toteuttavat ja vuokraavat uusia toimitiloja yksityiselle ja julkiselle sektorille.

WGF-rahastojen strategiana on toteuttaa hyviä ja laadukkaita kiinteistöjä hyville vuokralaisille pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. WGF-rahastot omistavat kiinteistöjä, kunnes niillä on valmiina isompi houkutteleva ja hajautettu kiinteistösalkku myytäväksi. WGF-rahastot jakavat vuokraustoiminnan ja kiinteistöjen myyntien voitot kokonaisuudessaan sijoittajille.

Menestyksen taustalla Wasa360-konsepti

WGF-rahastojen menestyksen taustalla on WasaGroupin ainutlaatuinen Wasa360-konsepti. Wasa360-konseptissa yhdistetään ainutlaatuisella tavalla kiinteistön sijoittajan, käyttäjän ja toteuttajan intressit.

Wasa360-konseptin avulla hankkeesta tehdään laadukas ja kannattava niin sijoittajalle, vuokralaiselle kuin hankkeen toteuttajille.

– Jani Peräsarka, WasaGroup Fundsin toimitusjohtaja

Wasa360-konseptissa koko kiinteistösijoituksen elinkaari hankekehityksestä, vuokraukseen, rahoitukseen, suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen, ylläpitoon ja aina myyntiin asti hoidetaan yhdessä paikassa yhden tahon ohjauksessaWasaGroupin toimesta.

Wasa360-konseptin avulla saavutetaan ennennäkemätön synergia kiinteistöhankkeiden valmistelusta, suunnitteluun ja toteutukseen sekä rahoitukseen ja ylläpitoon – tästä hyötyvät myös sijoittajamme.

– Jani Peräsarka, WasaGroup Fundsin toimitusjohtaja