WGF III -rahaston tulos vuodelta 2015 julkaistu

Vuonna 2015 käynnistyneen WGF III -rahaston ensimmäinen sijoituskohde valmistui vuoden 2015 lopussa.

Vuonna 2015 käynnistynyt WGF III -rahasto on julkaissut vuoden 2015 tilinpäätöksen ja tuloksen. Vuosi 2015 oli WGF III -rahaston ensimmäinen toimintavuosi, jolloin ensimmäinen rakennettava vuokrakohde valmistui vuoden 2015 lopussa.

>>> Rahaston tuottohistoria tarkemmin.

Salkun kiinteistöjen vuotuinen tuotto 2015

WGF III -rahaston kiinteistösalkku koostuu vuonna 2015 valmistuneesta Nivalan Tokmanni-tavaratalosta.

Tilikauden 2015 aikana valmistuneiden sijoituskohteiden vuokraustoiminnan tuotto suhteessa keskimääräiseen pääomaan oli +0,9 %. Toteutettujen lainanlyhennysten muodostama omaisuuden lisäys oli vastaavasti 16,6 %, eli rahaston sijoituskohteiden kokonaistuotto oli 17,5 %.

Salkun kiinteistöjen vuotuisten tuottoprosenttien laskennassa on eliminoitu rakennusaikana sitoutunut pääoma, joten prosentit kuvaavat rahaston kiinteistösijoitusten tuottopotentiaalia.

Rahaston sijoituskohteiden vastaavat tuottotavoitteet ovat 6-7,5 % vuotuista vuokraustoiminnan tuottoa sekä lainanlyhennysten osalta 10,0 %, eli kokonaistuottotavoite 16-17,5 %. Vuonna 2015 valmistui ensimmäinen kohde aivan loppuvuodesta, minkä takia vuotuisen tuoton ja arvonnousun suhde on poikkeuksellinen.

Rahaston arvo 31.12.2015

Rahaston kokonaisvarat arvostettuna käypiin arvoihinsa olivat vuoden 2015 lopussa 6,7 miljoonaa euroa. Rahaston nettovarat olivat vuoden 2015 lopussa 1,2 miljoonaa euroa. Nettovarojen muutos suhteessa rahastoon tehtyihin sijoituksiin oli 16,8 tuhatta euroa eli rahaston ja rahasto-osuuksien arvo ylittää nimellisarvon +1,5 %. Rahaston varoista on vähennetty sijoittajille kuuluva vuotuinen vuokraustoiminnan tuotto.

Rahaston vuotuinen tuotto 2015

WGF III -rahaston vuokraustoiminnan tuotto koko keskimääräiselle pääomalle vuonna 2015 oli +0,0 %.

WGF III -rahaston lainanlyhennysten muodostama arvonlisäys oli vuonna 2015 yhteensä +4,2 %, eli rahaston kokonaistuotto oli +4,2 % suhteessa keskimääräiseen pääomaan.

WGF III -rahaston keskimääräinen pääoma oli erittäin suuri suhteessa vuokraustoiminnan tulokseen johtuen siitä, että vuosi oli rahaston ensimmäinen toimintavuosi ja jopa 85 % rahaston keskimääräisestä pääomasta oli sitoutunut rakennusaikaisiin kohteisiin.