WGF I -rahaston tulos vuodelta 2015 julkaistu

WGF I -rahasto on julkaissut erinomaisen tuloksen vuodelta 2015.

WGF I -rahasto on julkaissut vuoden 2015 tilinpäätöksen ja tuloksen.

>>> Rahaston tuottohistoria tarkemmin.

Salkun kiinteistöjen vuotuinen tuotto 2015

WGF I -rahaston kiinteistösalkku koostuu vuonna 2015 valmistuneesta Nivalan Tokmanni-tavaratalosta.

Tilikauden 2015 ja aiempien tilikausien aikana valmistuneiden sijoituskohteiden vuokraustoiminnan tuotto suhteessa keskimääräiseen pääomaan oli +10,2 %. Toteutettujen lainanlyhennysten muodostama omaisuuden lisäys oli vastaavasti 9,1 %, eli rahaston sijoituskohteiden kokonaistuotto oli 19,4 %.

Salkun kiinteistöjen vuotuisten tuottoprosenttien laskennassa on eliminoitu rakennusaikana sitoutunut pääoma, joten prosentit kuvaavat rahaston kiinteistösijoitusten tuottopotentiaalia.

Rahaston sijoituskohteiden vastaavat tuottotavoitteet ovat 8,0 % vuotuista vuokraustoiminnan tuottoa sekä lainanlyhennysten osalta 10,0 %, eli kokonaistuottotavoite 18,0 %.

Rahaston arvo 31.12.2015

Rahaston kokonaisvarat arvostettuna käypiin arvoihinsa olivat vuoden 2015 lopussa 22,1 miljoonaa euroa. Rahaston nettovarat olivat vuoden 2015 lopussa 8,5 miljoonaa euroa. Nettovarojen muutos suhteessa rahastoon tehtyihin sijoituksiin oli 0,8 miljoonaa euroa eli rahaston ja rahasto-osuuksien arvo ylittää nimellisarvon +11,1 %. Rahaston varoista on vähennetty sijoittajille kuuluva vuotuinen vuokraustoiminnan tuotto.

Rahaston vuotuinen tuotto 2015

WGF I -rahaston vuokraustoiminnan tuotto koko keskimääräiselle pääomalle vuonna 2015 oli +6,2 %. WGF I -rahasto maksaa tämän tuoton kokonaisuudessaan sijoittajille.

WGF I -rahaston lainanlyhennysten muodostama arvonlisäys oli vuonna 2015 yhteensä +12,6 %, eli rahaston kokonaistuotto oli +18,8 % suhteessa keskimääräiseen pääomaan.

WGF I -rahaston keskimääräinen pääoma oli erittäin suuri suhteessa vuokraustoiminnan tulokseen johtuen siitä, että vuosi oli rahaston ensimmäinen toimintavuosi ja 54 % rahaston keskimääräisestä pääomasta oli sitoutunut rakennusaikaisiin kohteisiin.