WGF II -rahaston tulos vuodelta 2015 julkistettu

Vuonna 2015 käynnistyneen WGF II -rahaston ensimmäinen sijoituskohde valmistui vuonna 2015.

Vuonna 2015 käynnistynyt WGF II -rahasto on julkaissut vuoden 2015 tilinpäätöksen ja tuloksen. Vuosi 2015 oli WGF II -rahaston ensimmäinen toimintavuosi, jolloin ensimmäinen rakennettava vuokrakohde valmistui syksyllä 2015.

>>> Rahaston tuottohistoria tarkemmin.

Salkun kiinteistöjen vuotuinen tuotto 2015

WGF II -rahaston kiinteistösalkku koostuu vuonna 2015 valmistuneesta Kiillekujan Päiväkodista Vaasassa sekä vuoden 2016 lopussa valmistuvasta Larsmon terveyskeskuksesta ja kirjastosta.

Tilikauden 2015 aikana valmistuneiden sijoituskohteiden vuokraustoiminnan tuotto suhteessa keskimääräiseen pääomaan oli +3,0 %. Toteutettujen lainanlyhennysten muodostama omaisuuden lisäys oli vastaavasti 7,4 %, eli rahaston sijoituskohteiden kokonaistuotto oli 10,4 %.

Salkun kiinteistöjen vuotuisten tuottoprosenttien laskennassa on eliminoitu rakennusaikana sitoutunut pääoma, joten prosentit kuvaavat rahaston kiinteistösijoitusten tuottopotentiaalia.

Rahaston sijoituskohteiden vastaavat tuottotavoitteet ovat 5,5-7,5 % vuotuista vuokraustoiminnan tuottoa sekä lainanlyhennysten osalta 10,0 %, eli kokonaistuottotavoite 15,5-17,5 %. Vuoden 2015 lyhyt vuokrausaika valmistuneen kohteen osalta pienentää sijoituskohteen kokonaistuottoprosenttia.

Rahaston arvo 31.12.2015

Rahaston kokonaisvarat arvostettuna käypiin arvoihinsa olivat vuoden 2015 lopussa 12,1 miljoonaa euroa. Rahaston nettovarat olivat vuoden 2015 lopussa 2,3 miljoonaa euroa. Nettovarojen muutos suhteessa rahastoon tehtyihin sijoituksiin oli 0,3 miljoonaa euroa eli rahaston ja rahasto-osuuksien arvo ylittää nimellisarvon +16,8 %. Rahaston varoista on vähennetty sijoittajille kuuluva vuotuinen vuokraustoiminnan tuotto.

Rahaston vuotuinen tuotto 2015

WGF II -rahaston vuokraustoiminnan tuotto koko keskimääräiselle pääomalle vuonna 2015 oli +0,2 %. WGF II -rahasto maksaa tämän tuoton kokonaisuudessaan sijoittajille.

WGF II -rahaston lainanlyhennysten muodostama arvonlisäys oli vuonna 2015 yhteensä +1,2 %, eli rahaston kokonaistuotto oli +1,4 % suhteessa keskimääräiseen pääomaan.

WGF II -rahaston keskimääräinen pääoma oli erittäin suuri suhteessa vuokraustoiminnan tulokseen johtuen siitä, että vuosi oli rahaston ensimmäinen toimintavuosi ja jopa 86 % rahaston keskimääräisestä pääomasta oli sitoutunut rakennusaikaisiin kohteisiin.