Jani Peräsarka nimetty WasaGroup Funds Oy:n toimitusjohtajaksi

WGF -kiinteistökehitysrahastoista ja niiden toiminnasta vastannut Jani Peräsarka on nimetty WasaGroup Funds Oy:n toimitusjohtajaksi.

WasaGroup Funds Oy on vaihtoehtorahaston hoitaja, joka vastaa WGF-kiinteistörahastojen hallinnoinnista.

Nimitys liittyy WGF-kiinteistökehitysrahastojen toiminnan vakiintumiseen ja laajentumiseen.

Ensimmäisen WGF I -rahaston koko kasvaa tänä vuonna lähes 20 miljoonaan euroon. Lisäksi tänä vuonna WasaGroup Funds on perustamassa kahta uutta rahastoa; julkisiin tiloihin sijoittavan WGF II -rahaston sekä liiketiloihin sijoittavan WGF III -rahaston.

 Jani Peräsaralla on ollut erittäin keskeinen rooli WGF-kiinteistökehitysrahastojen ideoinnissa, suunnittelussa ja rakentamisessa alusta saakka, Tyynismaa jatkaa.

Ari Tyynismaa, hallituksen puheenjohtaja, WasaGroup Funds Oy

WGF-kiinteistökehitysrahastot kasvavat kiihtyvällä tahdilla, joten WasaGroup panostaa rahastotoimintaan voidakseen taata sijoittajien palvelemisen, sijoituskohteiden hoitamisen sekä uusien sijoituskohteiden valmistelun myös tulevaisuudessa.