WGF I -rahaston tuotot vuodelta 2014 on tuloutettu sijoittajille

WGF I -rahasto on tulouttanut vuokraustoiminnan tuotot vuodelta 2014 sijoittajille

WGF I -rahaston tulos vuodelta 2014 oli 135.000 euroa. Rahaston keskimääräinen pääoma vuonna 2014 oli 3.454.461 euroa, eli rahaston keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 3,9 % sijoittajien sijoittamalle pääomalle.

WGF I -rahaston tuottotavoite vuodelle 2014 oli 0 %, koska rahaston ensimmäiset sijoituskohteet valmistuivat loppuvuonna 2014 ja olivat täysin vuokrauskäytössä vain joulukuun 2014.

”WGF I -rahasto on toteuttanut kiinteistösijoituksia yli 10 miljoonalla eurolla vuonna 2014. Näiden sijoitusten osalta WGF I -rahaston odotetaan ylittävän tuottotavoitteensa vuonna 2015.”

Jani Peräsarka, Asiamies, WasaGroup Funds Oy

WGF I -rahaston tuottotavoite on määritelty seuraavasti:

Vuotuinen sijoittajille tuloutettava vuokraustoiminnan tulos 8 % pa. ja sijoituskohteiden lainanlyhennysten tuottama omaisuuden kasvu 10 % pa. = kokonaistuotto 18 % pa. ilman muun arvonnousun huomioimista.