Finanssivalvonnan ilmoitus WGF I -rahaston markkinoinnin aloittamisesta

Finanssivalvonta on antanut ilmoituksen WGF I -rahaston markkinoinnin aloittamisesta sekä poikkeusluvan rahaston markkinointiin ei-ammattimaisille sijoittajille.

Finanssivalvonta on hakemuksesta antanut ilmoituksen WGF I -rahaston markkinoinnin aloittamisesta sekä myöntänyt WasaGroup Funds Oy:lle poikkeusluvan markkinoida WGF I -rahastoa ei-ammattimaisille asiakkaille.

WasaGroup Funds Oy on Finanssivalvonnan rekisteröimä vaihtoehtorahaston hoitaja, jonka menettelytavat ja hallinnoimien rahastojen toiminta täyttävät AIFMD-direktiivin ja siihen perustuvan kansallisen lainsäädännön vaatimukset.