Finanssivalvonta on hyväksynyt WasaGroup Funds Oy:n vaihtoehtorahastojen hoitajaksi

WasaGroup Funds Oy on hyväksytty ja rekisteröity Finanssivalvonnan toimesta vaihtoehtorahastojen hoitajaksi.

Rahastoyhtiö WasaGroup Funds Oy ja sen hallinnoimat WGF-kiinteistökehitysrahastot täyttävät uuden AIFM-direktiivin (Alternative Investment Fund Managers Directive) ja sen perusteella säädetyn uuden lainsäädännön vaatimukset.

WGF-kiinteistörahastot noudattavat vaihtoehtorahastojen hoitajista säädettyjä lakeja ja asetuksia sekä raportoi lain edellyttämät tiedot toiminnastaan ja rahastoista säännöllisesti Finanssivalvonnalle.