WasaGroup-konserni muuttaa Vaasan Gneissihoviin

WasaGroup-konserniin kuuluvien yhtiöiden WasaGroup Oy, WasaCon Oy, WasaPlan Oy, WasaSteel Oy ja WasaGroup Funds Oy toiminnot siirtyvät uuteen pääkonttoriin.

WasaGroup-konserniyhtiöt siirtyvät uuteen Vaasan Gneissihovi liikekeskukseen. WasaGroup-konserniin kuuluu WasaGroup Oy, WasaCon Oy, WasaPlan Oy, WasaSteel Oy ja WasaGroup Funds Oy.

Vaasan Gneissihovi on rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen liikekeskus, joka tarjoaa palveluita ja tuotteita niin ammattilaisille kuin kuluttajille.

WGF I -rahaston sijoituskohde

Vaasan Gneissihovi -liikekeskus on WGF I -kiinteistörahaston kohde, joka on rahoitettu kiinteistörahastoon sijoittaneiden sijoituksilla. WGF I -kiinteistörahasto vuokraa rakentamiaan tiloja yrityksille ja tulouttaa vuokraustoiminnan tuotot vuosittain sijoittajille.