WasaGroup Funds solmi sopimuksen uuden alueen kaavoittamisesta Mustasaaressa

Vikby II -alue on noin 18 hehtaarin kokoinen alue, jota WasaGroup ja Mustasaaren kunta tavoittelevat toteutettavaksi tilaa vievän kaupan ja teollisuutta palvelevan toiminnan alueeksi.

WasaGroup vastaa alueen kehittämisestä ja pyrkii Mustasaaren kunnan kanssa yhteistyössä kaavoittamaan alueen WasaGroupin asiakkaiden tarpeisiin sopivaksi. Alueelle tulevia kiinteistöjä suunnitellaan toteutettavaksi WGF-kiinteistörahastojen sijoituskohteina.

WasaGroup ja Mustasaaren kunta ovat sopineet aloittavansa yhteistyössä alueen kaavoituksen WasaGroupin asiakkaiden tarpeet huomioiden. WasaGroup osallistuu alueen kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen rahoittamiseen ja kustannuksiin. WasaGroupin tavoitteena on rakentaa alueelle kaavoitettaville tonteille uudisrakennukset vuokrattavaksi tai myytäväksi. Vuokrattavat rakennuksen kaavaillaan toteutettavan WasaGroupin hallinnoiman kiinteistörahaston WGF:n kautta.

”WasaGroupin ja Mustasaaren kunnan tavoitteena on laadukas ostosalue, joka tarjoaa hyvät tilat yrityksille toimia logistisesti erinomaisessa paikassa”

Ari Tyynismaa, Toimitusjohtaja, WasaGroup Oy

Vikby II -alueelle rakennettavat liiketilat ovat toteutuessaan erittäin kiinnostava lisä WGF-rahastojen portfolioon.

“WGF-kiinteistörahastot mahdollistavat paikallisille yrityksille ja yksityishenkilöille helpon ja tuottavan tavan sijoittaa alueen uudisrakennuksiin ja vuokrattaviin tiloihin”

Jani Peräsarka, Asiamies, WasaGroup Funds -rahastot

Vikby II -alue sijaitsee Vaasan moottoritien (valtatie 3) ja Porin tien (valtatie 8) risteyksessä. Alue on erittäin hyvällä paikalla moottoritien varressa Porin tien liittymän kupeessa.