WasaGroup perusti uudenlaisen kiinteistökehitysrahaston

WasaGroup on perustanut uuden WasaGroup Funds (WGF) kiinteistökehitysrahaston.

WasaGroup Funds tarjoaa uudenlaisen ratkaisun kiinteistökehityshankkeiden rahoitukseen kokoamalla hankkeisiin yhteen paikallisia yrityksiä ja sijoittajia.

Tavoitteena on rakentaa paikallisin voimin yrityksille tulevaisuuden liikepaikoille uusia työpaikkoja ja toimitiloja, jotka ovat myös tuottavia sijoituskohteita sijoittajille.

”WGF-Toimitilaratkaisu” – Joustava tapa yhdistää toimitilojen omistamisen ja vuokraamisen hyödyt sekä sijoittaa kiinteistöihin

Kiinteistön tai huoneiston ostaminen vaatii yritykseltä suurta pääomaa tai velkaantumista. Huoneiston omistaminen voi olla rajoite liiketoiminnalle yrityksen tilantarpeen muuttuessa. WGF-Toimitilaratkaisu mahdollistaa yritykselle uusien toimitilojen vuokraamisen ja oman toimitilan hankintaan käytettävissä olevien varojen sijoittamisen kaikkiin WGF-kohteisiin pienelläkin pääomalla.

WGF-Toimitilaratkaisun kautta yritys pääsee osalliseksi myös muiden WGF-kohteiden tuottoon samalla, kun yritys saa käyttöönsä uudet toimitilat ilman velkaantumista

Ari Tyynismaa, Toimitusjohtaja, WasaGroup Oy

”WGF-Sijoitus” – Helppo ja tuottava tapa sijoittaa kiinteistökehityshankkeisiin pienelläkin pääomalla

WGF-Sijoitus on mahdollisuus osallistua sijoittajana WasaGroupin tuottaviin kiinteistökehityshankkeisiin. WGF-Sijoitus mahdollistaa sijoittamisen suuriin kohteisiin ja sijoitusten hajauttamisen pienemmälläkin pääomalla.

WGF-Sijoitus mahdollistaa osallistumisen WasaGroup Oy:n kiinteistökehityshankkeisiin sekä vuokraustoimintaan

Ari Tyynismaa, Toimitusjohtaja, WasaGroup Oy

WGF-Sijoituksen tavoitteena on pitkäaikainen omistus ja vähintään 8 %:n vuotuista tuottoa sijoitettavalle pääomalle. Tämän lisäksi syntyvä arvonnousu muodostuu hyvästä liikepaikasta ja rakennuksen koko elinkaaren huomioimisesta jo suunnitteluvaiheessa.